Emissieloos asfaltverwerkingsmaterieel volgens het cradle-to-cradle principe

Duurzame asfaltverwerking is dé toekomst

Bij Green Road Equipment (GRE) bouwen wij, in samenwerking met onze partners, diesel aangedreven walsen en asfaltmachines om naar elektrisch aangedreven materieel. Dit gebeurt volgens het Cradle to Cradle principe, waarbij materieel dat in gebruik is bij aannemers een complete “Re-fit” ondergaat. De machines worden volledig gedemonteerd en weer opgebouwd met de nieuwe componenten (E-kit) en een CE-keurmerk. Klaar en gereed om het werk emissieloos uit te kunnen voeren. Onze maatschappij wil haast maken met de reductie van stikstofuitstoot. Ook binnen de bouwsector worden door innovaties op verschillende gebieden ingrijpende maatregelen getroffen om de stikstofuitstoot op de bouwplaats te kunnen reduceren.

De GRE 110 drierolwals

De GRE 110 is een 12 ton statische drierolwals. De massa is zijn kracht: deze wals wordt ingezet bij het verdichten van puinbanen en asfaltlagen en kan grote verdichting van het oppervlak bereiken zonder trillen, en dat is, zeker in een bewoonde werkomgeving, een belangrijke pré. Vooral in Nederland zijn deze walsen populair. Circa 200 stuks van dit type walsen zijn in gebruik.

De GRE T30 tandemwals

De GRE T30 is een 2,5 ton tandemwals. De GRE T30 wordt ingezet voor kleine reparaties en projecten met name voor het verdichten van paden, wegen en asfaltlagen. De GRE T30 heeft twee varianten, T30/100 en T30/120 met een respectivelijk werkbreedte van 100cm en 120cm.

Cradle-to-cradle principe

De drierolwals en de tandemwals worden veel gebruikt bij infra aannemers en verhuurbedrijven in Nederland. Wij halen deze machines terug van de aannemers, halen de machine volledig uit elkaar, laten hem zandstralen en coaten, bouwen hem opnieuw met nieuwe onderdelen en spuiten alles netjes over in de bedrijfskleuren van de aannemer. In plaats van zijn oude dieselmotor krijgen de machines een elektromotor met accupakket dat een actieradius van minimaal 10 draaiuur garandeert. Het wordt dus niet alleen een uitstootvrije machine, maar hij is ook nog eens gemaakt volgens een cradle-to-cradle (hergebruik) principe. Hiermee leveren wij met de aannemer een bijdrage aan de circulaire economie!

“De stikstofcrisis in de (wegen)bouw vraagt om innovatieve oplossingen. Om ook in steden of kwetsbare gebieden aan de weg te kunnen werken is een duurzaamheidsslag nodig die we vijf jaar geleden nog voor onmogelijk hielden.”

Krantenartikel ‘Trouw’

Op 25 maart 2022 is er een artikel gepubliceerd over Geba genaamd ‘Nieuwe wegen naar emissievrij asfalteren met Green Road Equipment’. Het artikel is hier te lezen als PDF. het artikel hebben wij ook gepubliceerd op deze pagina.

Waarom emissieloos asfaltverwerkingsmaterieel?

 Hoge actieradius

 Cradle-to-radle principe

 Minder geluid en trillingen


 Duurzaam en emissieloos wegen aanleggen

Veilig en gezond werken

 Toekomstbestendig asfalteren

 Gunstige subsidiemogelijkheden

 Elektrisch en waterstof aangedreven

 Géén stikstof uitstoot

 Bijdragen aan een schoner milieu

 Nieuwe en verantwoorde manier van werken

 Geen rookgassen die ingeademd kunnen worden

Deze klanten gingen u voor

Een duurzame visie

Green Road Equipment BV (GRE) is in 2020 opgericht en richt zich op het ontwikkelen en bouwen van emissieloos bouwmaterieel ten behoeve van de infra-bouwsector. De visie is dan ook om richting de toekomst verder in te zetten op de transitie van traditioneel met diesel aangedreven materieel naar emissie loos asfaltverwerkingsmaterieel. Zodoende wil het bedrijf een vertrouwd adres worden voor de verkoop, lease of verhuur van elektrisch aangedreven asfaltverwerkingsmaterieel voor grote en kleine bouwbedrijven binnen de infra branche.

De eigenaar van GRE is al vele jaren actief op het gebied van verhuur, reparatie, onderhoud, revisie en handel van asfaltverwerkingsmaterieel en gespecialiseerd personeel. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van het bedrijf geborgd. In 2018 wist de eigenaar van GRE nog door te dringen tot de finale van de MVO-award binnen het “Rijk van Nijmegen”. Het verduurzamen van bestaand bouwmaterieel, het werken in een energie neutrale werkplaats en kansen bieden aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt lagen aan deze eervolle plaats ten grondslag.

Mission impossible?

De missie van GRE is om wegenbouwmaterieel om te bouwen naar emissieloze machines en zo bij te dragen aan een schone en duurzame omgeving. GRE doet dit door de benodigde kennis bij partijen in de markt te bundelen en zo technische veranderingen op het gebied van elektrificatie van bouwmaterieel binnen de sector tot stand te brengen. Greenroad Equipment heeft zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar over een volledig emissieloos machinepark te beschikken dat ingezet wordt voor de verhuur van losse materieelstukken tot compleet uitgeruste asfaltsets ten behoeve van de asfaltverwerking. Dit realiseren we met kennis die in Nederland beschikbaar is.