Een duurzame toekomstvisie

De noodzaak om te reduceren in stiktofuitstoot in onze maatschappij is groot. Ook in de infrasector zijn ingrijpende maatregelen nodig om aan deze wettelijke eisen te voldoen. Green Road Equipment gaat voorop in de ontwikkeling van emissievrij wegenbouw materieel. In samenwerking met onze partners bouwt Green Road Equipment diesel aangedreven machines om naar nieuw emissievrij en elektrisch materieel. Wij bouwen circulair om zoveel mogelijk oude componenten te hergebruiken.

Visie

Bij Green Road Equipment dragen we bij aan een schone en duurzame leefomgeving door de ontwikkeling en bouw van emissievrije elektrische asfaltverwerkingsmachines. GRE doet dit door samen te werken met verschillende partners om de benodigde kennis en ervaring te bundelen. Al onze partners delen onze passie om de elektrificatie van bouwmaterieel binnen de infrasector tot stand te brengen.

Missie

Green Road Equipment is in 2020 opgericht en richt zich op de ontwikkeling van emissievrij bouwmaterieel ten behoeve van de infrasector. Wij bouwen diesel aangedreven asfaltverwerkingsmaterieel om naar emissievrije elektrische machines. GRE is een vertrouwd adres voor de verkoop en verhuur van elektrisch aangedreven asfaltverwerkingsmaterieel voor grote en kleine aannemers in de infra branche.

Doelstellingen

Green Road Equipment heeft zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar over een volledig emissievrij machinepark te beschikken. Dit machinepark wordt ingezet voor de verhuur van losse machines tot compleet uitgeruste asfaltsets ten behoeve van de asfaltverwerking. Dit realiseren we met kennis die in Nederland beschikbaar is.

In 2022 heeft GRE de eerste elektrische asfaltset op de markt gebracht (wals, asfaltspreidmachine en bitumensproeiwagen). Infra aannemers hebben nu de mogelijkheid om ook in kwetsbare gebieden (zoals natuurgebieden) emissievrij verhardingen aan te brengen.

Afspraak maken

Meer weten over de mogelijkheden? Wij nemen graag contact met u op voor deskundig en vrijblijvend advies.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam

Waarom emissievrij asfaltverwerkingsmaterieel?

 Hoge actieradius

Circulair

 Minder geluid en trillingen

 Duurzaam en emissievrij wegen aanleggen

Veilig en gezond werken

 Toekomstbestendig asfalteren

 Gunstige subsidiemogelijkheden

 Elektrisch en waterstof aangedreven

 Géén stikstof uitstoot

 Bijdragen aan een schoner milieu

 Nieuwe en verantwoorde manier van werken

 Geen rookgassen die ingeademd kunnen worden

Realisatie

Green Road Equipment heeft de beschikking over een dynamisch en ervaren team deskundigen met veel diversiteit in kennis en kunde op het gebied van asfaltverwerkingsmaterieel. In de werkplaats van GRE in Mook werkt een eigen team van eigen en externe monteurs, engineers en werktuigbouwkundigen. GRE is de perfecte ontwikkelingspartner door haar ervaring en brede netwerk van infra aannemers, machinedealers, fabrikanten en toeleveranciers .

Samenwerking

De klantrelatie is belangrijk in een sector waar iedereen elkaar kent en mond-tot-mond reclame gebruikelijk is. GRE heeft met 60/70 wegenbouwers (NL, DU en BE) regelmatig contact via de asfaltcoördinatoren en inkoopafdelingen. Zowel grote als kleine wegenbouwers erkennen de noodzaak om een goed uitgedacht product neer te zetten dat aansluit op de behoeften waar de huidige tijd om vraagt.

Electric roller: the future solution
Green Road Equipment team
Green Road Equipment team
Green Road Equipment team

Innovatie

Green Road Equipment bundelt eigen kennis met de inbreng van haar kennispartners om gezamenlijk tot de ontwikkeling, engineering, test en bouw van emissievrije toepassingen van verschillende elektrisch aangedreven machines te komen. GRE heeft als eerste een diesel aangedreven drierolswals omgebouwd. Met alle kennis en ervaring opgedaan in dit traject zijn we verder gegaan met het ombouwen van een tandemwals. In 2022 hebben we een complete elektrische kleine asfaltset bestaande uit een kleine wals, een kleine asfaltmachine en een bitumen sproeiwagen in de markt gezet. Op dit moment is dit materieel bij onze klanten in gebruik op lopende bouwprojecten. GRE werkt aan verdere innovatie en ontwikkeling van zwaardere machines. GRE blijft in contact met haar klanten om verder productontwikkeling te kunnen doorvoeren op basis van ervaringen in de praktijk. In Nederland is GRE uniek met haar eigen ontwikkeling, engineering, test en bouw in huis.

Uitdaging

Asfaltspreidmachines met een groot vermogen vragen om een grote energievoorraad die gedurende de werkdag beschikbaar moet zijn. Deze grote capaciteit is nodig om continuïteit in het werk te kunnen waarborgen. De technische uitdaging zit in de grote hoeveelheid vermogen die in een relatief kleine ruimte ingebouwd dient te worden. Er wordt ontwikkeld en gewerkt aan een “wissel batterijpakket”. Deze uitwisselbare batterijpakketten kunnen bij verschillende types machines worden toegepast. Voor deze beoogde opschaling heeft GRE kennis aanwezig bij eigen engineers, werktuigbouwkundigen, monteurs, partners, en leveranciers.

Marktpotentieel

Infra aannemers kunnen bij GRE terecht voor het (waar mogelijk circulair) ombouwen van bestaande diesel aangedreven machines (walsen en asfalteermachines) naar volledig emissievrij materieel.

GRE bouwt zelf aan een eigen, volledig emissievrij verhuurpark van elektrisch aangedreven asfaltverwerkingsmaterieel. Minder kapitaalkrachtige aannemers kunnen (voor de langere of kortere termijn) op deze manier over een elektrisch aangedreven machine beschikken. Zo kunnen ook zij voldoen aan de steeds strengere regelgeving ten aanzien van de uitstoot van CO2 en NO2 met betrekking tot de inzet van bouwmaterieel.

GRE zal aannemers ook de gelegenheid bieden om middels een aantrekkelijke lease constructie (financial of operationeel) over de gewenste emissievrije machine te kunnen beschikken. Verschillende financiële instellingen zijn bereid om lease constructies aantrekkelijk aan te bieden.

Groei

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen ontstaat, naast de inhuur van externe krachten, op korte termijn bij GRE additionele werkgelegenheid voor technisch personeel en stagiaires. De verwachting is dat de vraag naar nieuwe arbeidskrachten jaarlijks toe zal nemen met 5 – 10 personen. In 5 jaar tijd (van 2021 – 2026) wordt een groei verwacht van 5 medewerkers in 2021 naar 40 medewerkers in 2026.